Publicare revistă « Publicarea de carte este misiunea noastră

Înfiinţare - Editare Reviste

Editura Sfântul Ierarh Nicolae înregistrează reviste (şcolare, în primul rând) cu cod ISSN şi le găzduieşte pe www.revistascolara.ro, în format electronic (pdf).
Toate revistele găzduite pe server fie au ISSN deja acordat, fie este acordat de Editură, în urma solicitării adresate Bibliotecii Naţionale a României.
Pentru publicarea revistei în format electronic, online, pe serverul Editurii, costul este de 160 lei pentru primul număr (când se rezervă spațiul pentru noul titlu), termenul de găzduire fiind nelimitat. Noile numere ale revistei sunt postate pentru un cost modic de 60 lei, termenul de găzduire fiind, și pentru ele, nelimitat.

Pentru revistele pe suport de hârtie, Editura Sfântul Nicolae oferă preţuri speciale de publicare şi o calitate înaltă. Costurile de publicare pentru reviste şi cărţi pot fi calculate cu ajutorul calculatorului de preţuri .Notiţe despre ISBN

Principalele responsabilităţi ale Centrului Naţional ISBN sunt: organizarea şi actualizarea bazei de date a editurilor româneşti;raportarea la Agenţia Internaţională ISBN a activităţii editoriale la nivel naţional (edituri noi, edituri care îşi continuă activitatea sau care şi-au modificat denumirea) spre a fi inclusă în Catalogul Internaţional al Editorilor - Publisher’s International ISBN Directory; realizarea şi distribuirea materialelor de promovare şi implementare corectă a sistemului ISBN în România, în acord cu politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISBN; realizarea instructajelor cu editorii privind modul de folosire a codurilor ISBN.