Verificarea publicării « Publicarea de carte este misiunea noastră

Verificarea publicării unei lucrări cu ISBN

În termen de 30 de zile din momentul în care Editura noastră a finalizat un titlu, este trimis Bibliotecii Naționale, prin curier rapid, pentru Depozitul Legal.
Însă înregistrarea lucrărilor în baza de date a Bibliotecii Naționale durează. Uneori câteva luni pentru cărțile tipărite și cele pe suport CD/DVD.
În plus, Biblioteca Națională nu are o bază de date cu lucrările publicate online de către edituri, așa încât DOAR editurile pot proba validitatea publicării pentru toate titlurile publicate, prin Certificatele ISBN emise.
De aceea, procedura unei comisii de evaluare care urmărește, pentru verificarea publicării unei lucrări, doar dacă lucrarea este înregistrată în baza de date a Bibliotecii Naționale, este eronată, nefiind ajustată cu procedura Bibliotecii Naționale.
Faptul că o lucrare lipsește din baza de date a Bibliotecii Naționale nu înseamnă deloc că nu a fost publicată -, ci doar că Biblioteca națională nu a apucat s-o înregistreze. Mai mult, Biblioteca Națională, pentru lucrările publicate online, încă nu a realizat o bază de date. Dar toate ISBN-urile lucrărilor online sunt valide, fiind alocate, prin intermediul Editurilor, de către Biblioteca Națională.
Dacă o comisie de evaluare nu ia legătura cu Biblioteca națională pentru a lămuri aceste aspecte și a se pune în acord cu practicile Bibliotecii, se va afla în culpă, pentru procedură neconformă, putând să decidă, injust și chiar ilegal, nevaliditatea unor lucrări publicate valid. Ceea ce este urmare a unei proceduri viciate, create de comisie.
Atunci când Editura emite documente, acestea sunt valide, cu ISBN-uri valide, în acord cu procedurile Bibliotecii Naționale, pe care Editura le respectă. Contrar procedurilor acelor comisii de evaluare care își creează procedura într-un mod arbitrar, deconectate de la realitatea practicii Bibliotecii Naționale, pe care nu o cunosc.
Astfel de comisii de evaluare, formată din ne-experți în procedurile de publicare, deși mai rare, încă se mai înființează, luând decizii arbitrare, în afara legii. Prejudiciind samavolnic drepturile unor autori – care au realizat publicarea în mod valabil, dar comisia stabilește altfel, din neprofesionalism sau rea intenție.

Probele verificării certe ale publicării unei lucrări trebuie să fie date de existența lucrării propriu-zise și a documentelor emise – certificatele ISBN valide, emise de Editură în original, datate și înregistrate cu număr unic.

Baza de date:
Cărțile publicate de Editura Sfântul Ierarh Nicolae în anul 2019.Notiţe despre ISBN

Conceperea sistemului ISBN datează din anul 1965 şi se datorează distribuitorului englez W.H. Smith & Son Ltd şi Asociaţiei Editorilor din Marea Britanie. Din anul 1970, Numărul Standard Internaţional al Cărţii-ISBN a fost recunoscut internaţional ca un sistem de identificare în domeniul cărţii. Din anul 1989, sistemul de numerotare standardizată a cărţilor ISBN a fost introdus şi în România.